Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2009

2-9-2009


ελαιογραφία, 40χ60 εκ.