Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

10-3-2009


ελαιογραφία 50χ70
τροποποιημένο,παλαιότερο θέμα,λόγω ζήτησης