Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2009

5-1-2009ελαιογραφία 40χ50

4-1-2009ελαιογραφία 40χ50

3-1-2009ελαιογραφία 40χ50

2-1-2009ελαιογραφία 50χ60

30-12-2008ελαιογραφία 40χ50

29-12-2008

ελαιογραφία 40χ60

28-12-2008